T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Akılcı Tıbbi Görüntüleme Kullanımı Basamakları

Güncelleme Tarihi: 16/07/2019Akılcı Tetkik İstemi Prosedürü tıklayınız...

Tetkik Sonuç Raporu Standardizasyonu Açıklamaları tıklayınız...
Tetkik Sonuç Raporu Standardizasyonu Örneği tıklayınız...

Çekim Kalitesi Değerlendirme Denetim Formu Kullanımı Prosedürü tıklayınız...

Çekim Kalitesi Değerlendirme Butonu tıklayınız...

Görüntü İletişim Paneli Prosedürü tıklayınız...

Tetkik İstem Nedeni Değerlendirme Sistemi tıklayınız...