T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

2018 YILI DTL EĞİTİM VAKASI SENARYOLARININ CEVAPLARI YAYINLANMIŞTIR.

Güncelleme Tarihi: 21/12/2018 

08.10.2018 tarih ve E.1239 sayılı yazı ile kurumlarınıza gönderilmiş olan “Eğitim Vakası Senaryoları” Doku Tipleme Laboratuvarları ve Transplantasyon İmmünolojisi Bilimsel Danışma Komisyonu toplantısında görüşülerek cevaplar oluşturulmuştur.

KLİNİK SENARYO yanıtlı.pdf