T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Nükleer Tıp Sonuç Rapor Formatı

Güncelleme Tarihi: 05/11/2018


Akılcı Tıbbi Görüntüleme Kullanımı Projesi kapsamında nükleer tıp hizmetlerinde sonuç raporlarının standardizasyonunun sağlanması amacıyla “Nükleer Tıp Sonuç Rapor Formatı” hazırlanmıştır. Bu kapsamda, taslak rapor formatı hakkındaki görüşlerinizi 14.11.2018 tarihine kadar sghm.laboratuvar@saglik.gov.tr adresine iletebilirsiniz.

Örnek Tetkik Rapor Sonuç Formatı İçin tıklayınız.
Nükleer Tıp Sonuç Formatı Açıklamaları İçin tıklayınız.