T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

DKD

Güncelleme Tarihi: 01/06/2018

Tüm tıbbi biyokimya laboratuvarları Ocak 2014’ten itibaren Dış Kalite Değerlendirme (DKD) verilerini yazılıma girmek zorundadır.Veri girişi kısaca aşağıda da belirtildiği gibidir.


  • Bünyesinde biyokimya laboratuvarı bulunduran kuruluşların mesul müdürleri (Kamu ve özel hastanelerde; hastanenin başhekimi/mesul müdürü, Tıp/dal merkezlerinde; kuruluşun mesul müdürü, Özel müstakil tıbbi laboratuvarlarda; tam zamanlı ve kadrolu olarak görev yapan tıbbi laboratuvar uzmanlarından birisi, Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan tıbbi laboratuvarlarda; örneğin halk sağlığı laboratuvarları gibi tıbbi laboratuvarlardan sorumlu olan yönetici tıbbi laboratuvar mesul müdürüdür.) “DKD Mesul Müdür/Başhekim Girişini” kullanarak şifre talebinde bulunur,
  • Şifre talepleri onaylandıktan sonra tekrar “DKD Mesul Müdür/Başhekim Girişini” kullanarak DKD yazılımına girip DKD yazılımına sonuç gönderecek olan kullanıcı ve laboratuvarları tanımlar,
  • Mesul müdür tarafından tanımlanan kullanıcıların aynı web adresinden “DKD Kullanıcı Girişini” kullanarak ilgili dış kalite değerlendirme sonuçlarını gönderir.DİKKAT: 
“DKD Mesul Müdür/Başhekim Girişine ait kullanım kılavuzu “Başvuru kılavuzu” ve “kılavuz” başlıkları altında, DKD Kullanıcı Girişine ait kullanım kılavuzu ve anlatım videoları da “Yardım” menüsü altında bulunmaktadır. 

İşlem yapılırken bu kılavuz veya videolar takip edilmelidir.


 DKD Mesul Müdür/Başhekim Giriş-İSM Yetkilisi  için tıklayınız   (Sonuç gönderecek kullanıcıların ve laboratuvarların Mesul Müdürü tarafından tanımlandığı arayüz)

 
DKD Kullanıcı Girişi  için tıklayınız   (Tanımlanan kullanıcıların DKD sonuçlarını gönderecekleri arayüz)