T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Ruhsat Başvurusunda bulunacak tıbbi laboratuvarların dikkatine...

Güncelleme Tarihi: 25/12/2017

Tıbbi laboratuvarların ruhsatlandırılmasında dikkat edilecek hususular aşağıdadır;


1- Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği'nin Ruhsatlandırma işlemlerinde başvuru dosyasının incelenmesi ve ruhsat öncesi yerinde denetimde kolaylık sağlaması amacıyla
bünyesinde Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Mikrobiyoloji ve Tıbbi Patoloji dallarının hepsi veya en az ikisi  bulunan kurumların Ruhsat Başvurusunda bulunurken tüm dallar için aynı anda başvuru yapması gerekmektedir.

2- Ruhsat Başvuru Formu (Ek-1) doldurulurken tıbbi laboratuvarların sahipliği kısmı aşağıdaki bilgiler ışığında doldurulacaktır.


KURUM

SAHİPLİK BİLGİSİ

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu hastaneleri bünyesindeki tıbbi laboratuvarlar

Bağlı olduğu Genel Sekreterlik

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu hastaneleri bünyesindeki tıbbi laboratuvarlar

İl Sağlık Müdürlükleri

Üniversite Hastaneleri bünyesindeki tıbbi laboratuvarlar

Üniversite Rektörlüğü

Türk Silahlı Kuvvetler Asker Hastaneleri bünyesindeki tıbbi laboratuvarlar

Türk Silahlı Kuvvetleri

Özel tıbbi laboratuvarlar

Maliye kayıtlarında geçen şirket/şahıs adı

Özel Hastaneler hastaneleri bünyesindeki tıbbi laboratuvarlar

Maliye kayıtlarında geçen şirket adı