T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Akılcı Laboratuvar Kullanımı Uygulaması ve Yaygınlaştırılması Hakkında Duyuru (Proje Basamakları)

Güncelleme Tarihi: 02/08/2018


“Akılcı Laboratuvar Kullanımı Projesi’nin” yürütüldüğü, bu kapsamda hastaya doğru tanı konulmasını sağlamak, test sonuçlarının klinik yararlılığını arttırmak, tıbbi laboratuvar alanında üretilen hastaya verilecek olan tetkik sonuç raporlarının standardize etmek, gereksiz test istemini önlemek, klinisyen ile tıbbi laboratuvar uzmanı arasında iletişim, teknik danışmanlık ve bilgi alışverişini sağlamak amaçları ile proje basamakları hakkında duyuru

Resmi yazı için tıklayınız..

İl Sağlık Müdürlüğü Bilgi Formu için tıklayınız.

Akılcı Laboratuvar Kullanımı Projesi Basamakları Kayıt Kılavuzu tıklayınız.