overlay

Akılcı Laboratuvar Kullanımı Uygulaması ve Yaygınlaştırılması Hakkında Duyuru (Proje Basamakları)

          “Akılcı Laboratuvar Kullanımı Projesi’nin” yürütüldüğü, bu kapsamda hastaya doğru tanı konulmasını sağlamak, test sonuçlarının klinik yararlılığını arttırmak, tıbbi laboratuvar alanında üretilen hastaya verilecek olan tetkik sonuç raporlarının standardize etmek, gereksiz test istemini önlemek, klinisyen ile tıbbi laboratuvar uzmanı arasında iletişim, teknik danışmanlık ve bilgi alışverişini sağlamak amaçları ile proje basamakları hakkında duyuru


             İl Sağlık Müdürlüğü Bilgi Formu

          Akılcı Laboratuvar Kullanımı Projesi Basamakları Kayıt Kılavuzu