T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kronik Böbrek Hastalığı Konusunda Tıbbi Laboratuvar Hizmetine Yönelik Bilgilendirme Metni Yayınlandı.

Güncelleme Tarihi: 17/10/2017

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kronik Hastalıklar, Yaşlı Sağlığı ve Özürlüler Daire Başkanlığı bünyesinde  hazırlanan "Türkiye Böbrek Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı (2014-2017)" kapsamında kamu kurum/kuruluş, üniversite hastanesi ve özel sağlık tesisleri bünyesinde faaliyet gösteren tıbbi laboratuvarların serum kreatinin düzeyi ölçülen olgularda erişkinler için CKD-EPI formülü, çocuklar için SCHWARTZ formülü ile tahmini glomerüler filtrasyon (tGFH) hızını rutin olarak raporlaması gerekmektedir.

 

 

 

Kronik Böbrek Hastalıkları Konusunda Tıbbi Laboratuvar Hizmetine Yönelik Bilgilendirme Metni için tıklayınız...