T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Yurtdışına numune transferi konusunda çalışmalar yapıldı.

Güncelleme Tarihi: 17/10/2017

Yurtdışına numune transferi konusunda çalışmalar yapıldı.

Konu hakkında Başkanlığımız tarafından tıbbi laboratuvar dernekleri temsilen üyelerden oluşan komisyon kurularak yapılan toplantılar sonucunda oluşturulan taslak formun web ortamında bir ara yüz olarak tasarlanarak göndericilerin ve kargo firmalarının bu ara yüzü kullanmaları gerektiğine karar verildi.

Yazılım çalışmaları Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından başlatılmıştır.

Yazılımın tamamlanmasının ardından pilot bölgeler seçilerek sürecin kontrolü sağlanacaktır.