T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Yüksek Öğretim Kurumuna bağlı tıbbi laboratuvarların ruhsatlandırılması hakkında önemli duyuru

Güncelleme Tarihi: 17/10/2017

Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği 09/10/2013 tarih ve 28790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Yönetmeliğin, “Mevcut tıbbi laboratuvarların uyumu” başlıklı Geçici Maddesine göre "
Mevcut tıbbi laboratuvarlar, 31/12/2015 tarihine kadar bu Yönetmeliğe uyum sağlamak ve ruhsat almak zorundadır."  

 Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliğinde verilen uyum süresinin dolmasına az bir zaman kaldığından kurumların ruhsat başvurularını hızlandırmaları amacıyla Makamın 10.09.2014 tarihinde yazdığı resmi yazıya ek olarak Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlıklarına ruhsatlandırmanın zorunluluğu ve ruhsatlandırmada yardımcı olacak form ve kılavuzları belirten resmi yazı gönderilmiştir.

THSK gönderilen resmi yazıyı görmek için 
tıklayınız...
YÖK gönderilen resmi yazıyı görmek için tıklayınız...