T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Tüm tıbbi laboratuvarların dikkatine;

Güncelleme Tarihi: 17/10/2017

Tüm tıbbi laboratuvarların dikkatine;

Resmi Gazete'de 09.10.2013 tarih ve 28790 sayı ile yayımlanan Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği’nin Geçici 1. maddesi uyarınca mevcut tıbbi laboratuvarların 31/12/2015 tarihine kadar bu yönetmeliğe uyum sağlamak ve ruhsat almak zorunda olduğu bilinmektedir.

 Ruhsatlandırma sürecinin kurum tarafından başvuru dosyası hazırlanması, başvuru dosyasının İl Sağlık Müdürlüğüne sunulması, İl Sağlık Müdürlüğünün başvuru dosyasını incelemesi, dosyası eksiksiz bulunan kurumun yerinde denetiminin yapılması, dosyanın Bakanlık tarafından değerlendirilmesi basamaklarında kurumlarımızın sorun yaşamaması için Başkanlığımız tarafından;

  • Yüksek Öğretim Kurumu 20.03.2014 tarih ve 5363.11264 sayılı resmi yazı ile bilgilendirilmiştir. (EK-1)
  • Türk Silahlı Kuvvetler Sağlık Komutanlığı 21.04.2014 tarih ve 5380.57 sayılı resmi yazı ile bilgilendirilmiştir. (EK-2)
  • Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 21.04.2014 tarih ve 5380.58 sayılı resmi yazı ile bilgilendirilmiştir. (EK-3)
  • Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu 27.06.2014 tarih ve 5380.136 sayılı yazı ile bilgilendirmiştir.  (EK-4)


Ayrıca İl Sağlık Müdürlüklerine ruhsat başvuru kontrol listesi ve kılavuzu ile ruhsat öncesi denetim formu ve kılavuzu yayınlanmış olup Başkanlığımızın web sitesinden duyurulmuştur.  

Özetle kurumlarımızın ruhsatlandırma sürecinde sorun yaşamaması ve zamanı etkin kullanabilmek amacıyla ruhsatlandırma başvurularını tercihen 2014 yılı içerisinde yapılması hususu tüm kurumlarımıza duyurulur.

EK-1'i görmek için 
tıklayınız...
EK-2'yi görmek için tıklayınız...
EK-3'ü görmek için tıklayınız...
EK-4'ü görmek için tıklayınız...