T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

I. Tıbbi Laboratuvar Uzmanları Denetçi Eğitimi yapılmıştır.

Güncelleme Tarihi: 13/10/2016

Başkanlığımız tarafından I. Tıbbi Laboratuvar Uzmanlarına Denetçi Eğitimi 12.03.2015 tarihinde Ankara'da yapılmıştır.

Denetçi eğitimi tıbbi biyokimya, tıbbi mikrobiyoloji ve tıbbi patoloji laboratuvar uzmanlarının bir arada eğitim görmesiyle de bir ilk olma özelliği taşımaktadır. Eğitimde karma gruba Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliğinin eki olan Ek-10 denetim formunun ruhsata esas kriterleri ve denetime esas kriterleri hakkında detaylı bilgi verilmiştir.

Mayıs ayı içerisinde ikincisi yapılacak olan denetçi eğitimleri; denetimlerde gönüllü olarak görev almak isteyen  tıbbi laboratuvar uzmanlarına belirli aralıklarla verilmeye devam edecektir.

Gönüllü olarak denetimlerde görev almak isteyen kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan tıbbi laboratuvar uzmanlarına daha önce de bulundukları ilin İl sağlık Müdürlüklerine resmi yazı gönderilmiştir.

Resmi yazıyı görmek için 
tıklayınız...

Ruhsatlandırma öncesinde ve ruhsat aldıktan sonraki yıllık denetimlerde görev almak isteyen tıbbi biyokimya, tıbbi mikrobiyoloji ve tıbbi patoloji uzmanlarının oluşturulan denetçi havuzuna girmeleri için ekteki özgeçmiş formunu doldurarak shgm.laboratuvar@saglik.gov.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

Denetçi olmak için doldurulacak özgeçmişi görmek için
tıklayınız...