T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Tıbbi laboratuvar uzmanlarını temsilen kurulan meslek örgütleri ile toplantı yapıldı.

Güncelleme Tarihi: 13/10/2016

Başkanlığımız tarafından düzenlenen toplantıya Patoloji Laboratuvarları Dernekleri Federasyonu, Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti, Türk Biyokimya Derneği, Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği, Türk Klinik Biyokimya Derneği temsilcileri katıldı.

Toplantıda derneklerle;

• Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliğinde yapılacak değişiklikler,

• Tıbbi laboratuvar uzmanlarının meslek tanımı ve sorumlulukları,

• Yurtdışına numune transferi konusunda yapılan yazılım,

• DKD programına eklenmesi düşünülen tıbbi biyokimya testleri konularında çalışmalar yapıldı.