T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

“Ulusal Mikrobiyoloji Standartları Laboratuvar Güvenlik Rehberi” yayınlanmıştır.

Güncelleme Tarihi: 13/10/2016

Tıbbi laboratuvarların misyonu doğru, güvenilir ve zamanında sonuç vermesinin yanında çalışanlar, toplum ve çevre için güvenli olmasıdır.

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu “Türkiye’de Bulaşıcı Hastalıkların Kontrolü ve Sürveyansı” projesi kapsamında Laboratuvar Kalite Yönetim Sistemi (LKYS) eğitimleri yaşama geçirilmiştir. Aynı proje kapsamında yürütülen LabKap 2012 çalışması ülkemizde mikrobiyoloji laboratuvarlarında biyogüvenlik yönünden çok ciddi sorunlar ve yetersizlikler olduğunu gözler önüne sermiştir.

Bu eksikliği gidermek için Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı tarafından “Ulusal Mikrobiyoloji Standartları Laboratuvar Güvenlik Rehberi” yayınlanmıştır.

Rehber ilgili derneklerin, meslek örgütlerinin ve sahadaki kullanıcıların görüşleri alınarak oluşturulmuş ve her 3 yılda bir güncellenecektir.

Rehberi görmek için tıklayınız...