T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Akılcı Tıbbi Görüntüleme Kullanımı Projesi Radyolojik Konsültasyon İstemi Prosedürü Taslağı Hakkında Duyuru

Güncelleme Tarihi: 11/07/2018


Görüntüleme hizmetlerinin gereksinimlerinin saptanarak standartların belirlenmesi, geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla “Akılcı Tıbbi Görüntüleme Kullanımı Projesi” yürütülmektedir. Proje kapsamında, klinisyen ile radyoloji uzmanı arasında iletişim, teknik danışmanlık ve bilgi alışverişi sağlamak amacıyla “Akılcı Tıbbi Görüntüleme Kullanımı Radyolojik Konsültasyon İstemi Prosedürü” ile “Teleradyoloji Raporlama ve Görüntüleme Uygulaması Kullanım Kılavuzu” hazırlanmıştır. Bu doğrultuda bahse konu Prosedür hakkında varsa görüşlerinizi 18.07.2018 tarihine kadar Daire Başkanlığımızın shgm.laboratuvar@saglik.gov.tr adresine iletmenizi rica ederiz.

RADYOLOJİK KONSÜLTASYON İSTEMİ PROSEDÜRÜ.pdf

Teleradyoloji Raporlama ve Görüntüleme Uygulaması Kullanım Kılavuzu.pdf