T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Akılcı Laboratuvar Kullanımı Projesi Uyum Süreci Sonunda Yapılacak Olan Yerinde Denetim Hakkında Duyuru.

Güncelleme Tarihi: 10/07/2018

Akılcı Laboratuvar Kullanımı Projesi Uyum Süreci Sonunda Yapılacak Olan Yerinde Denetim Hakkında Duyuru.

Genel Müdürlüğümüz tarafından tıbbi biyokimya laboratuvarlarını, tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarlarını, tıbbi patoloji laboratuvarlarını ve doku tipleme laboratuvarlarını kapsayan “Akılcı Laboratuvar Kullanımı Projesi” yürütülmektedir. İlgili Proje çerçevesinde, hastaya doğru tanı konulmasını sağlamak, test sonuçlarının klinik yararlılığını arttırmak, tıbbi laboratuvar alanında üretilen hastaya verilecek olan tetkik sonuç raporlarının standardize etmek, gereksiz test istemini önlemek, klinisyen ile tıbbi laboratuvar uzmanı arasında iletişim, teknik danışmanlık ve bilgi alışverişini sağlamak amaçları ile;

•          Akılcı Test İstem Prosedürü,

•          Konsültasyon İstem Prosedürü,       

•          Onay Destek Sistemi Kullanım Prosedürü,

•          Refleks ve Reflektif Test Uygulamaları,

•          Karar Sınırı, Kritik Değer ve Ölçüm Birimlerinin Harmonizasyonu,

•          Tıbbi Laboratuvar Tetkik Sonuç Raporu Standardizasyonu,

•          Bu Test Nerede Yapılıyor Sistemi” çalışmaları hazırlanarak yayımlanmıştır.

Çalışma basamaklarına sistematik uyum sağlanabilmesi açısından da sağlık hizmet sunucularına 31.08.2018 tarihine kadar uyum süresi verilmiştir. Bu kapsamda ilgili sağlık tesislerince belirtilen süreye kadar uyum sağlanacak olup Bakanlığımızca belirtilen süreden sonra yerinde denetim gerçekleştirilecektir.