T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Doku Tipleme Laboratuvarları ve Transplantasyon İmmunoloji Bilimsel Danışma Komisyonu

Güncelleme Tarihi: 22/03/2018

DOKU TİPLEME LABORATUVARLARI VE TRANSPLANTASYON İMMUNOLOJİ BİLİMSEL DANIŞMA KOMİSYONU

Doku tipleme laboratuvar sorumlularından oluşan komisyon tavsiye kararı alır.


Komisyonun görevleri şunlardır:

a) Ülke genelinde doku tipleme ile ilgili hizmetlerinin gelişimini izleyerek, alınacak tedbirleri ve ulusal stratejileri belirlemek için ihtiyaç duyulan konularda,

b) Doku tipleme ile bu Yönergenin uygulanması ile ilgili olarak Bakanlığın gerekli gördüğü diğer konularda Bakanlığa görüş bildirir.

Bakanlık gerekli durumlarda veya Komisyonun teklifi halinde toplantının gündemine göre uygun sayıdaki uzmanı, Komisyonun faaliyetlerine yardımcı olmak üzere görevlendirebilir veya bu uzmanlardan müteşekkil çalışma grupları oluşturabilir.Doku Tipleme Laboratuvarları ve Transplantasyon İmmunoloji Bilimsel Danışma Komisyonu 21.07.2017 Tarih ve 785 Sayılı Bakan oluru ile görevlendirilmiştir.