T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Akılcı Laboratuvar Kullanımı Projesinin II. Çalıştayı Ankara'da yapıldı.

Güncelleme Tarihi: 17/10/2017

Tıbbi laboratuvarların; gelişen bilim ve teknolojiye daha hızlı uyum sağlayabilmesi, işleyişlerini sistemize edebilmeleri ve klinisyen ile laboratuvar arasında hızlı bir iletişim kurabilmesi amacıyla akılcı laboratuvar uygulamalarının II. Çalıştayı 25.05.2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Çalıştayın öğlene kadar olan oturumunda Daire başkanımız Sayın Ferzane MERCAN tarafından Akılcı Laboratuvar Projesi hakkında bilgilendirme yapılmıştır.

Öğleden sonraki oturumda ise I. Çalıştayda  gruplarca belirlenen konular hakkındaki çalışmaların neticeleri yuvarlak masa uygulamasıyla grup içinde değerlendirilmiştir.

Grupların konu başlıklarındaki son düzeltmelerinin ardından pilot bölge çalışmaları yapılarak çalıştay çıktılarının sahayla paylaşılmasına karar verildi.  • Akılcı laboratuvar Kullanımı çalıştayı
  • Akılcı laboratuvar Kullanımı çalıştayı
  • Akılcı laboratuvar Kullanımı çalıştayı
  • Akılcı laboratuvar Kullanımı çalıştayı
  • Akılcı laboratuvar Kullanımı çalıştayı
  • Akılcı laboratuvar Kullanımı çalıştayı
  • Akılcı laboratuvar Kullanımı çalıştayı
  • Akılcı laboratuvar Kullanımı çalıştayı